ADELOT transformatie bevordering in de praktijk

Ron Berg, Soest juli 2017 ron@isbi.eu

De start en het ontwikkelingsperspectief van een sociocratische coöperatie.

Het ontstaan van de coöperatie begint met een ideaal idee en initiatief van de grondlegger. Van droom naar daadkracht van de initiator.

Downloaden ADELOT 07 2017

Posted in Berichten door Sergei Karpovich. No Comments

Agenda 2017

Elke vrijdagmiddag op weg naar zelfstandige beroepsuitoefening met de eigen sociocratische coöperatie.

Elke  vrijdagavond open kring spiritualiteit en samenleving op afspraak.

Elke zaterdag vanaf 10 uur lokale burgerinitiatieven met het oog op een aarde zonder grenzen op afspraak.

In gebouw One Planet Stationsplein 16 Amersfoort tegenover het station.

I S B I   OTO   ADELOT
Drs Ron A.M. Berg

Social Projects & Facilities Gebouw One Planet
Stationsplein 16
3818 LE Amersfoort
adelot@oneplanet.org

Postadres
Heideweg 70
3768 BC Soest
Email ron@isbi.eu

Bellen 035-6030015   06-23271209

 

Posted in Agenda door Sergei Karpovich. No Comments

De omgekeerde piramide met de autonomie van lokaal kleinschalig ondernemen als uitgangspunt

Download PDF

Posted in Downloads door Sergei Karpovich. No Comments

Programma over samenwerken met behulp van de sociocratische coöperatie.

Opening

Stap 1. Kennismaken

Een ronde adhv de vraag: Wat breng u hier, hoe zit u erbij en wat is uw belang
Een gesprekronde over ieders persoonlijke ambitie en actuele situatie in relatie tot organiseren vanuit transformerend ondernemerschap.

Stap 2. Beeldvorming

Een ronde voor het uitwisseling van visie, missie en betrokkenheid in de toepassing van:

a. Het transitiespel in drie slagen; autonome daadkracht, netwerken en gemeenschapszin.
b. Het sociocratische proces van besluitvorming, uitvoering en voortgang.
c. De aanpak van al doende leren ondernemend transformeren in coöperatief verband.

Stap 3. Samenspraak tot samenwerking

Een ronde voor het uitwisselen van kennis over en praktijkervaring met uw persoonlijk en zakelijk streven op weg naar transformatiewaarde en kansen op co-creatie in een sociocratisch maatschappelijke bedding. Een verkenning vanuit ieders persoonlijke intentie en inzet tot gezamenlijke ontplooiing en coöperatieve gemeenschapsvorming.

Stap 4. Coöperatieve krachtenbundeling vanuit autonome gelijkwaardigheid en verscheidenheid in karakter, kwaliteiten en kenmerken.

Een ronde afstemmen van ieders bron van inspiratie, beleving en maatschappelijke functioneren. Zo komt uw persoonlijke intentie in aanraking met die van de ander en met de kanteling. Daaruit kan een rijkdom aan kansen en pallet aan mogelijkheden tot co-creatie ontstaan. Uw eerste stap tot het realiseren van een waarachtige samenleving voorbij het transformatiepunt. Zo kunt u participeren in een al doende leerproces op grond van uw eigen ambitie en gevoel voor verantwoordelijkheid voor een coöperatieve organisatie in drie lagen; persoonlijk, gezamenlijk en collectief.

Sluiting

Posted in Berichten door Sergei Karpovich. No Comments

Agenda 2016

Najaar

Rooster vanaf september 2016

Elke vrijdagmiddag cursus sociocratische coöperatie

Elke  vrijdagavond open kring spiritualiteit en samenleving

Elke zaterdag vanaf 10 uur lokale burgerinitiatieven met het oog op een aarde zonder grenzen

In gebouw One Planet Stationsplein 16 Amersfoort tegenover het station

 

Contact

I S B I   OTO   ADELOT
Drs Ron A.M. Berg
Kantoor Gebouw One Planet
Stationsplein 16 Amersfoort tegenover het station

 

Postadres
Heideweg 70
3768 BC Soest
Email ron@isbi.eu

Bellen 035-6030015   06-23271209
skype isbi-ronberg
KvK 310.262.86

BTW NL0265.99.235.B.01
Bank  NL19INGB0695907360 tnv R.A.M. Berg

Home

ISBI staat voor Internationaal Small Business Instituut

OTO staat voor Organisatie voor Transformerend Ondernemerschap

ADELOT staat voor Al Doende met Elkaar Leren Transformerend Ondernemen

 

Missie

ISBI heeft als missie: al doende leren ondernemen.

ADELOT heeft als missie: al doende met elkaar leren ondernemend transformeren.

OTO heeft als missie: al doende leren organiseren vanuit transformerend ondernemerschap.

 

Wilt u op een cruciaal moment in uw leven leren transformeren?

Wilt u leren leven en werken op grond van uw persoonlijke inspiratie, ambitie en autonomie?

Wilt u als een nieuwe mens zinvol ondernemend handelen als persoon, in uw beroep en als burger?

Gaat het u om persoonlijke ontwikkeling, professionele ontplooiing en maatschappelijke transformatie met elkaar?

 

Op de Agenda

Elke vrijdagmiddag in gebouw One Planet Stationsplein 16 in Amersfoort Vanaf 14 uur cursus OTO en de sociocratische coöperatie Elke vrijdag avond spirituele kring. Elke zaterdag van 10 tot 14 uur ADELOT en lokale burgerinitiatieven met het oog op een aarde zonder grenzen. Doordeweeks op afspraak Al doende leren Ondernemen.    

 

Posted in Agenda door Sergei Karpovich. No Comments

Cursussen ISBI ADELOT en OTO

Met ingang van mei nodig ik u uit voor deelname een programma, dat elke zaterdag plaats vindt in One Planet of op uw locatie op afspraak. Dit met een opzet in drie delen.

1. Open Huis met vrije inloop.
2. Thema bijeenkomsten in de transformatie arena adhv ons transitiespel.
3. Introductie cursussen ISBI ADELOT en OTO

Deel 1. Het Open Huis draaiboek

Inloop, kennismaking en uitleg in 4 stappen over de relatie met

– One Planet, transformerend ondernemerschap en
– organiseren vanuit – autonomie – netwerkverbondenheid en – gemeenschapszin.

Download PDF file
en lees meer over cursussen ISBI ADELOT en OTO .

 

Posted in Berichten door Ron Berg. No Comments

OTO programma sociocratische cooperatie

Programma
van de try out over samenwerken met behulp van de sociocratische coöperatie.

11 uur Opening

Stap 1. Kennismaken

Een ronde adhv de vraag: Wat breng u hier, hoe zit u erbij en wat is uw belang
Een gesprekronde over ieders persoonlijke ambitie en actuele situatie in relatie tot
organiseren vanuit transformerend ondernemerschap.

Stap 2. Beeldvorming

Een ronde voor het uitwisseling van visie, missie en betrokkenheid in de toepassing van:
a. Het transitiespel in drie slagen; autonome daadkracht, netwerken en gemeenschapszin.
b. Het sociocratische proces van besluitvorming, uitvoering en voortgang.
c. De aanpak van al doende leren ondernemend transformeren in coöperatief verband.

Download PDF file
en weet meer over OTO programma sociocratische coöperatie.

 

Posted in Berichten door Ron Berg. No Comments

Agenda 2016

Elke zaterdag in gebouw One Planet Stationsplein 16 in Amersfoort

Vanaf 10 uur Open Huis
Vanaf 12 uur cursus Transitiespel in de Transformatie Arena
Vanaf 14 uur thema bijeenkomst volgens rooster

Rooster januari 2016

9 januari nieuwjaarsreceptie ISBI met koffie ceremonie
16 januari ALV Mens & Spirit
17 januari ARA
23 januari kick off met ISBI ADELOT en OTO
30 januari koffie ceremonie met de gebruikers van One Planet

 

Rooster februari 2016

3 februari Sociocratie op School
6 februari Kring Economie

 

 

 

 

 

Posted in Agenda door Ron Berg. No Comments

Uitnodiging en uitdaging

Uitnodiging en uitdaging tot deelname een nieuw programma, dat elke zaterdag plaats zal vinden tot aan de kerst 2015.
Een programma in drie delen met vaste aanvangstijden.
1. Open Huis van 10 tot 12 uur volgens de beschrijving hieronder.
2. Cursus ADELOT met elkaar al doende leren ondernemend transformeren 12 tot 2.
3. Thema bijeenkomsten vanuit OTO van 2 tot 4.

OTO uitnodiging 08 15

Posted in Agenda door Ron Berg. No Comments

Uitnodiging en uitdaging

I S B I  en O T O   

Al doende met elkaar leren transformerend Ondernemen ADELOT

Heideweg 70  3768 BC Soest

Drs Ron A.M. Berg   www.isbi.eu  email ron@isbi.eu  

Mobiel 0623271209  Skype isbi-ronberg                                 Amersfoort, augustus 2015

 

Uitnodiging en uitdaging

In vervolg op de afgelopen cycli nodig ik u uit voor deelname een nieuw programma, dat  elke zaterdag plaats zal vinden tot aan de kerst. Een programma in drie delen met vaste aanvangstijden.

  1. Open Huis van 10 tot 12 uur volgens de beschrijving hieronder.
  2. Cursus ADELOT met elkaar al doende leren ondernemend transformeren 12 tot 2.
  3. Thema bijeenkomsten vanuit OTO van 2 tot 4.

 

Deel 1. Het Open Huis draaiboek is als volgt:

 Inloop, kennismaking en uitleg over de relatie met One Planet en over transformerend ondernemerschap, holistisch en sociocratisch leren organiseren. Het vervolgt met.

 1. Voorbereiding 

Een ronde adhv de vraag: Wat breng u hier, hoe zit u erbij en wat zijn uw dromen?

Een gesprekronde over ieders persoonlijke ambitie en actuele situatie.

Dit met het oog op onderlinge afstemming en het opsporen van inspiratie en samenspraak.

2. Beeldvorming

Een ronde voor uitwisseling met elkaars missie, visie en betrokkenheid in de richting van: 

       a.  Daadkracht en duurzaamheid in holistisch perspectief

       b.  Al doende leren ondernemend transformeren

       c.  Vol vertrouwen proefondervindelijk aan de slag komen. 

 3. Samenspraak en samenwerking

In de uitwisseling van ambitie, kennis aspiratie en levenservaring zoeken naar het organiseren van transformatiewaarde en kansen op cocreatie. Een proces van groepsdynamiek en kruisbestuiving om vanuit ieders persoonlijke intentie toe te werken naar het delen van aanknopingspunten voor vooruitgang en verdieping.

3. Baanbrekende krachtenbundeling

In het overbruggen van verschillen in denken, voelen en doen vanuit inspiratie en beleving komt uw persoonlijke intentie aan bod en in beweging. In die uitwisseling ontsluit u deuren en overstijgt u obstakels. Gezamenlijk kunnen wij uitdagingen aandragen en naar mogelijkheden zoeken om met elkaar te werken aan de realisatie van een transformerende werkelijkheid.

U neemt aan een deel aan het hele programma of een onderdeel op grond van uw eigen belang, ambitie en verantwoordelijkheid. Daarbij tracht u aan te sluiten op andere inspirerende initiatieven. 

 

Deel 2 de cursus ADELOT; het met elkaar al doende leren ondernemend transformeren

 Net als in de afgelopen bijeenkomsten gaat het om de betrokkenheid  met de kernwaarden van transformeren. In dat perspectief zijn de ontmoetingen een bron van inspiratie en werkt u aan uw eigen baanbrekend perspectief en bouwt u mee aan de brug naar een nieuwe wereld.

 Al doende onderzoeken wij wegen waarlangs en groeien in overtuiging en slagvaardigheid. Gaandeweg ontdekt u hoe uw ‘mindshift’ praktisch inhoudelijk gestalte kan krijgen.

 Net zoals de transformatie van het gebouw van One Planet in een Business Garden zoeken wij naar probleem overstijgende duurzame oplossingen. Aan de hand van een gezamenlijk uitdiepen en verbinden van ieders persoonlijke missie ontwikkelen wij een vruchtbare  voedingsbodem tot leren transformeren. Wij werken politiek, maatschappelijk, beroepsmatig ondernemend samen. Uw eigen persoonlijke missie stelt u zelf aan de orde. Uw eigen unieke insteek  stemt u vervolgens af op een universeel geloof en vertrouwen. Ik stel u twee vragen.

  • Wat is uw droom vanuit uw transformerend bewustwordinsgproces om ondernemend willen werken aan de realisatie van een nieuwe werkelijkheid voor uzelf, voor uw omgeving en voor de wereld.
  • Hoe maakt u de transitie om vanuit uw huidige situatie op basis van uw eigen talenten, ambitie en gevoel voor waarde en waarachtigheid stappen te kunnen zetten.Die twee vragen zijn uw bron voor zingeving, inspiratie en common sense. Dat is uw aanzet tot het vinden van  een ondernemende transformerende grondhouding in uw zoektocht voor eigen rekening en risico naar kansen en uitdagingen tot baanbrekend / bandoorbrekend werk.

 

 Deel 3 thema bijeenkomsten van de Organisatie voor Transformerend Ondernemen OTO

Nogal uiteenlopende mensen en ideeën komen samen in de evolutie en de transitie arena tot het bouwen aan een nieuwe werkelijkheid. Onderweg maken wij als bonte verzameling inspirerende zelfbewuste mensen kennis met allerlei lokale hartverwarmende initiatieven. Het is een stimulerend ontmoeten en ondersteunen in de realisatie van een waarachtige kanteling. Initiatieven van vooroplopende pioniers zijn een vliegwiel in de vooruitgangspiraal.

Al doende vinden wij als idealisten en herkansers allerlei onderwerpen en voorbeelden tot inspiratie en kracht om (weer) aan de slag te komen. Ieder komt met een eigen beleving, intentie, stijl en tempo en ontwikkelt zich in een kruisbestuiving tot een eigen praktische bedrijvigheid. In de wekelijkse regelmaat komt een veelheid aan onderwerpen aan de orde. Een stroom (flow) aan leerzame uitnodigende persoonlijke gezamenlijke gemeenschappelijke initiatieven tot bevordering van de leefbaarheid om u heen en op aarde.

Samen met u wil ik al doende lerend bouwen aan onze toekomst en ons paradijs op aarde. Ter afronding stel ik u de vraag:

Wat was uw verwachting, waarmee gaat u naar huis en met wie en hoe gaat uw verder?

 

Voor de bestrijding van de kosten vraag ik een bijdrage van € 10,– per programmaonderdeel.                 Ron A.M. Berg  

Posted in Berichten door Ron Berg. No Comments