Ondernemende vluchteling vindt weg als zelfstandig ondernemer

Archief uit jaar 2007

Ron Berg aan de slag tijdens een begeleidingsbijeenkomst voor vluchtelingen die als ondernemer aan de slag willen
(Foto: Roeland de Bruijn.)

Ondernemende vluchtelingen zijn er genoeg. Maar hoe kunnen zij in een voor hen vreemde cultuur hun talenten leren ontplooien? Een combinatie van coaching, training en begeleiding is volgens Emplooi-vrijwilliger Ron Berg de beste aanpak. In 2007 startte hij Emplooi Business Support: “Voor vluchtelingen die een onderneming willen starten om op een duurzame, degelijke en dappere manier te werken aan hun toekomst.” Emplooi is een vrijwilligersorganisatie waar ex-ondernemers zich inzetten om de kansen op werk voor vluchtelingen te vergroten.

Belaynes Tareke is in Nederland een Ethiopisch restaurant begonnen. Met de inkomsten uit dit bedrijf wil ze in Ethiopië een loonwerkbedrijf beginnen. Via Emplooi Business Support heeft ze geleerd om samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven in Nederland om hen uit eigenbelang te interesseren om mee te investeren in haar plan. Het is zomaar een voorbeeld van de vijftig vluchtelingen die Ron Berg in de afgelopen tijd heeft begeleid bij het vinden van hun weg in het Nederlandse ondernemerswereldje. “Wat bij mijn coaching altijd centraal staat, is dat ik samen met de vluchteling antwoord zoek op de vraag: wat zijn jouw dromen en kwaliteiten, en hoe wil je die in gaan zetten om een succesvolle ondernemer te worden?”

Nederlandse Cultuur

Ondernemen in Nederland heeft volgens Ron zo zijn eigenaardigheden. “Er zijn in dit land veel regels en voorschriften waaraan een ondernemer zich moet houden. Dat bureaucratische element kennen veel vluchtelingen niet. Zaken doen is in hun cultuur vaak veel minder gereglementeerd.” Wat verder meespeelt, is dat het vinden van financiers voor de ondernemingsplannen van de vluchtelingen de nodige energie kost. Ron Berg constateert tot zijn genoegen dat de sociale diensten – die speciale regelingen hebben voor mensen met een bijstandsuitkering die een eigen bedrijf willen starten – steeds meer oog krijgen voor de potenties van ondernemende vluchtelingen. “De gemeenten kunnen het werken aan ondernemingsplannen financieren en laten beoordelen. Hierdoor kan Emplooi beter haar werk doen en wordt het voor de ondernemende vluchteling mogelijk om geld met gemeente garantie te lenen bij een bank.”

Al doende leren

Voorbereiding op het ondernemerschap in Nederland is volgens Ron Berg uiterst belangrijk. Elke zaterdag organiseert hij daartoe bijeenkomsten. De vluchtelingen werken er gezamenlijk en individueel aan het ontwikkelen van hun ondernemingsplannen. Dat gebeurt volgens de lekker praktische formule van al doende leren. Vakken die op het programma staan zijn: algemene ondernemersvaardigheden, het gebruik van de computer en communicatie & sociale vaardigheden. Naast deze algemene activiteiten, kunnen de deelnemers aan Emplooi Business Support ook rekenen op individuele coaching en begeleiding:. “Wat mij betreft loopt zo’n begeleidingstraject door tot we een plek gevonden hebben. In de helft van de gevallen is dat als ondernemer. Voor de anderen werkt het hele traject empowerend, waardoor ze aan de slag gaan in een baan. Al met al is het hard doorpakken voor de ondernemende vluchteling. Mijn motto is dan ook niet voor niets: Struggle to survive and succeed.”

 

 

 

Share your thoughts